Türkiye'nin En Anlamlı Okul Onarım Seferberliği

İMECE Nedir?

Elele, omuz omuza iş başarmanın Anadolu'daki geleneksel adı olan İMECE, düzenlediğimiz geniş katılımlı, çok yönlü, uzun soluklu bir toplumsal hizmet hareketini tanımlamamız için bizlere ışık tuttu.

İhtiyaç sahibi İlk Öğretim Okullarımızın onarımı için, yardımseverlerin, yerel yönetimlerin, köy ya da mahalle sakinlerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin destek ve emeklerini bir araya getirdikleri bu toplumsal hizmet hareketine İMECE adını verdik.